Oneness blessing is de overdracht van een transformerende goddelijke universele energie,
die op den duur een omslag teweeg brengt in het functioneren van de hersenen waardoor je bevrijd raakt uit de greep van denken en voelen.. Je verkeert steeds vaker in een toestand van Liefde, Vrede, Dankbaarheid en Blijdschap, in Eenheid met 'Al dat is'.De innerlijke dialoog valt stil en je ware natuur komt tot uitdrukking in de herkenning van wat je wezenlijk bent, dit heet Verlichting en wordt gekenmerkt door gezondheid en gelukzaligheid. Het is een permanente staat van innerlijk vrede, liefde en vervulling waardoor men weer in volledige verbondenheid en harmonie met zijn omgeving gaat leven. In dit Eenheids-bewustzijn ervaar je alles en iedereen als één met zichzelf en verdwijnt de neiging om zich met anderen te confronteren. Oneness Blessing werkt zonder tussenkomst van methoden of technieken en is geen spirituele leer maar een diepe innerlijke ervaring die ieder kan ontvangen, ongeacht zijn levens- of geloofsovertuiging. 

ONENESS BLESSING wordt meestal overgedragen door hand- oplegging op het hoofd.
Oneness Blessing betekent Genade en kan zonder jaren van voorbereiding, meditatie, discipline of training mensen tot Eenheidsbewustzijn brengen. Oneness Blessing is een neurobiologisch proces; de energie werkt via de hersenen en de ruggengraat door tot de endocriene klieren en de chakra's (chakra's zijn de energiecentra in onze fijnstoffelijke lichamen) waardoor de verbinding ontstaat tussen het universele Goddelijke en de mens, zodat een diepgaande transformatie kan plaatsvinden. Wanneer je Oneness Blessing ontvangt doorloop je het proces waarbij oude gedragspatronen, emotionele blokkades verdwijnen. Dit is een natuurlijke weg tot Verlichting, die leidt naar een bewustzijn van eenheid met alle mensen, alle schepselen, de natuur en het universum. Oneness Blessing helpt ook de gezondheid te bevorderen en brengt genezingsprocessen op gang. Men voelt zich sterker verbonden met zijn lichaam en is beter in staat er naar te luisteren.; men voelt intuïtief aan wat goed is  voor zijn gezondheid.

RELIGIE:
Amma en Bhagavan willen absoluut geen georganiseerde godsdienst stichten. Als het Goddelijk Licht eenmaal bij iedereen van binnenuit schijnt, als iedereen in Gods bewustzijn  leeft, hebben we geen regels, voorschriften of geboden nodig en zullen alle institutionele religies vanzelf verdwijnen. Opkomend fanatisme en fundamentalisme is een laatste stuiptrekking bij het uitsterven van de institutionele godsdiensten. In juli 2006 is een secretaris van Paus Benedictus op de Oneness University geweest om ook de Blessings te kunnen overdragen.

VOORSPELLINGEN:
Maharishi Mahesh Yogi, de grondlegger van de Transcendente Meditatie, heeft al in 1974 voorspeld dan na hem iemand komt die Het Gouden Tijdperk gaat brengen. De kalenders van zowel de oude Grieken, Chinezen, Egyptenaren en Maya's eindigen allemaal rond 2011/2012. Dit zou erop kunnen duiden dat er een bepaalde periode eindigt voor de mensheid en dat hierna een tijdperk volgt met een hoger bewustzijn.

 

Voor meer informatie en activiteiten zie: www.onenessnederland.nl

Login

Nieuwsbrief

Wie is Online

We hebben 101 gasten en geen leden online

Ga naar boven