Oneness Blessing en veranderingen in de hersenen.
De Oneness Blessing zorgt voor een staat van ontwaken waarin we de werkelijkheid zien zoals die is, zonder tussenkomst van de geest. Het start een simpel neurobiologisch gebeuren waarin bepaalde gebieden in het brein rustiger worden en andere gebieden energieker. Dit vergemakkelijkt een proces waarbij het hele brein en het zenuwstelsel worden gereorganiseerd. Voorlopig onderzoek suggereert dat gedurende de Oneness Blessing de volgende veranderingen in de hersenen gebeuren:

  • Energie verschuift van het reptielen- of primitieve brein naar de neocortex ofwel het hogere brein.
  • De vecht-of-vlucht responsgebieden van het brein kalmeren en de voorhoofdskwabben worden actief.
  • De coherentie tussen verschillende delen van het brein neemt toe.'
  • Verschuiving van het primitieve naar het hogere brein

De hersenen zijn verdeeld in drie gebieden: het reptielenbrein, het limbische systeem en de neocortex. Elk hersengebied heeft zijn eigen intelligentie, zijn eigen tijd- en ruimtegevoel, en zijn eigen geheugen. Het reptielenbrein, ook bekend als de hersenstam, vormt het primitiefste hersengebied. Het is verantwoordelijk voor de vecht-of-vlucht respons en voor vele fundamentele biologische functies. Het limbische systeem of zoogdierbrein vormt het sociale brein en werkt als scheidingsvlak met de wereld. Het helpt ons om problemen op te lossen, relaties te onderhouden en onze plaats in de maatschappij in te nemen. Het limbische systeem bestuurt ook alle klieren in het lichaam en bewaakt daarom balans en gezondheid. De neocortex vormt het hogere brein en wordt beschouwd als de controleur van onze hogere vermogens, zoals logica, nadenken en ons gevoel voor het spirituele. Men gelooft dat dit deel van het brein ons onderscheidt van andere zoogdieren.

Sommige neurologen, zoals Dr. Hans Selye van wie het woord 'stress' afkomstig is, suggereren dat bij de meeste mensen het reptielenbrein overactief is. Dit kan leiden tot overstimulatie van de vecht-of-vlucht respons, waarbij de opvatting van levensbedreiging een blijvende staat wordt. Dit leidt tot stress, bezorgdheid, angst, overemotionele staten, gevoelens van emotioneel afgesneden zijn, agressief gedrag en territoriumdrift. Het limbische systeem, ook bekend als ons sociale brein, wordt aangetast. Dit kan beladen relaties tot gevolg hebben en aantasting van onze gezondheid.

Oneness Blessing schijnt een verschuiving te veroorzaken van het reptielenbrein naar de neocortex.
Wanneer de Oneness Blessing ons overactieve reptielenbrein begint te kalmeren, vertellen mensen dat hunkeringen en ongenoegen spontaan schijnen te verdwijnen. Dit kan zijn omdat, wanneer onze emoties meer in evenwicht komen, het limbische systeem terugkeert naar een evenwichtiger staat en onze gezondheid zowel als onze relaties op een natuurlijke manier verbeteren. Toegenomen activiteit in de voorhoofdskwabben, afnemende activiteit in  wandbeenkwabben.

 Hoewel gevestigd in de neocortex van het brein, hebben de wandbeenkwabben een hechte relatie met het reptielenbrein. Als het reptielenbrein dus actief is, als we ons bijvoorbeeld gestrest, bezorgd of agressief voelen, worden de wandbeenkwabben ook actief. In feite zijn bij de meeste mensen de wandbeenkwabben overactief. Een van de functies van de wandbeenkwabben is het verschaffen van een gevoel van waar we ons bevinden in de driedimensionale ruimte en een bewustzijn van onze fysieke begrenzingen. Overactieve wandbeenkwabben kunnen ertoe leiden dat we ons sterk identificeren met ons lichaam en ons afgezonderd voelen van andere mensen en van onze omgeving. 

Bij de meeste mensen zijn de voorhoofdskwabben van het brein onderactief en het vermoeden bestaat dat we maar ongeveer 5% van hun vermogen gebruiken. Het functioneren van de voorhoofdskwabben wordt niet helemaal begrepen, maar ze worden verondersteld verantwoordelijk te zijn voor concentratie, logica, rede en andere 'hogere functies' zoals onvoorwaardelijke liefde, vreugde en medeleven met anderen.

Terwijl het de overactieve wandbeenkwabben kalmeert, schijnt de Oneness Blessing de voorhoofdskwabben van het brein te stimuleren, vooral de linker voorhoofdskwab. Dit gebied wordt soms de 'vrolijke kwab' genoemd, omdat het geassocieerd wordt met gevoelens van liefde en gelukzaligheid. Bij experimenten met over langere tijd mediterenden werd gevonden dat als de activiteit van de wandbeenkwab voldoende afneemt, en de activiteit van de voorhoofdskwab voldoende toeneemt, gevoelens van afgescheidenheid verdwijnen en gevoelens van eenheid en harmonie met het universum volgen.

Toegenomen coherentie van het brein
 Voorlopig onderzoek duidt ook op grotere coherentie tussen de linker- en rechterhersenhelften in degenen die Oneness Blessing ontvangen. De meeste tijd schijnen onze breinen in het wilde weg te werken, omdat er weinig synchroniciteit is tussen hun verschillende gebieden. Het schijnt dat langdurige blootstelling aan Oneness Blessing harmonie tussen verschillende gebieden van het brein zou kunnen scheppen, waardoor het meer holistisch kan werken.

 Bron: http://www.onenessblessinguk.co.uk:80/

Login

Nieuwsbrief

Wie is Online

We hebben 108 gasten en geen leden online

Ga naar boven