Voor diegenen die nieuw zijn bij Oneness;

Sri AmmaBhagavan, de stichters van de Oneness Universiteit, geven iedere week en iedere dag lessen. De wekelijkse lessen zijn meer gericht op jouw ontwaken.  D.m.v. de wekelijkse webcast geeft Sri Bhagavan deeksha aan alle deelnemers voor ontwaken en ook de wekelijkse les;  www.onenessuniversity.org/index.php/webcasts Tijdens deze wekelijkse webcast ontvangen de mensen rechtstreeks Goddelijke energieën. Hun kundalini  (kosmische energie) gaat omhoog, zij ervaren verschillende staten en uiteindelijk leidt dit tot ontwaken, waar het zelf is verdwenen. Als er geen zelf is, is er ook geen lijden meer. Het doel van de webcasts is je in een hogere staat van bewustzijn te duwen, waarbij je vrij bent van lijden. Met lijden bedoelen we innerlijk lijden. Innerlijk lijden beïnvloedt ook uiterlijke situaties. Eerst behandelen we het innerlijk lijden.

 De les van deze week is:

  • De ontwaakte ziet de wereld als familie
  • De niet ontwaakte ziet de wereld als afzonderlijke individuen
  • Je moet de les van deze week doorgenomen hebben die Bhagavan heeft gegeven. Je hebt erover nagedacht en je hebt je eigen realisaties, inzichten en ervaringen gehad.
  • Diegene van jullie die dit gedaan hebben, kunnen ook nog de sadhana (oefening) doen door na te denken over de les tot de webcast van Bhagavan dit weekend. Laten diegene die er nog niet over na-gedacht hebben alsjeblieft de oefening doen zodat de les jouw werkelijkheid wordt.

Sri Bhagavan zegt:”Zolang waarheid niet jouw waarheid is, blijft het onwaarheid.” De lessen die Bhagavan geeft zijn waarheden, maar het zijn niet jouw waarheden als ze niet waar zijn voor jou. Het moet jouw ervaring worden. Dus de lessen die Bhagavan iedere week geeft, zijn er voor jou om ze jouw waarheid te maken.
De les moet jouw ervaring worden, d.w.z. je moet ontwaken. Daarom vraagt Bhagavan je over de les na te denken, zodat als de deeksha tijdens de webcast wordt gegeven, het jou in die staat helpt. De deeksha heeft zijn eigen Goddelijke intelligentie.

Deze week heeft Bhagavan de les gegeven: “De ontwaakte ziet de wereld als familie. De niet ontwaakte ziet de wereld als afzonderlijke individuen.” Denk hierover na.

Laten we zeggen dat je niet ontwaakt bent. Hoe zie jij de wereld? Je ziet mensen. Je ziet verschillende individuen. Je ziet je moeder als verschillend van je vader. Haar gedrag is anders dan het zijne. Jouw gedrag is anders, net zoals dat van je broer en zus. Jij ziet iedere persoon als anders. Maar toch zijn we verbonden door bewustzijn. Als er bijvoorbeeld iets gebeurt met je broer of je moeder. Je kunt voelen dat er iets mis is met haar, zelfs als ze ver weg is. Je zou kunnen voelen dat het niet goed is met je broer en later kunnen ontdekken dat het zo was als je hem belt.

We zijn ook op andere manieren verbonden. Als iemand gaapt en iemand anders ziet dat, gaapt hij ook. Dit is ook zo als iemand hoest. Er is telepathie.
Deze voorbeelden zijn het bewijs dat we allemaal verbonden zijn, maar het gevoel dat we hebben, is dat we niet zijn verbonden. We voelen dat we individuen zijn en dat we verschillend zijn. Het is “mijn gevoel, mijn emotie, ik heb medelijden met mezelf, dit zijn mijn principes.”  Dus dit”mij, mij, mij, me, me, me, mijn, mijn, mijn, ik, ik, ik”zorgt ervoor dat de persoon sterk voelt dat hij verschillend is.

Als een kind geboren wordt, voelt hij niet dat hij er is, maar als de tijd voorbij gaat, bij de leeftijd van 2 of 3 jaar, ga je die identiteit beginnen te voelen. Je voelt dat je er bent. Je voelt “dit is van mij.” Je wordt bezitterig m.b.t. dingen.
Je maakt onderscheid tussen mensen, tussen objecten omdat ze er verschillend uit zien. Zo con-strueren de hersenen dit, door beschrijven, vertellen en vasthouden aan dat gezichtspunt. Vrij vaak zal je afbeeldingen hebben gezien die anders lijken als je ze van een andere kant bekijkt. Je zou een afbeelding van wat een kikker lijkt, kunnen zien, maar als je de afbeelding draait, blijkt het een paard te zijn. Net zo, zou je veel soorten afbeeldingen kunnen zien in dezelfde tekening.

De manier waarop jij naar een huis kijkt, is anders dan de manier waarop een ingenieur naar het huis kijkt. Zijn taal is anders als hij praat. Hij denkt anders. Wat jij van een menselijk lichaam begrijpt, is heel anders dan wat een dokter begrijpt.

Het gevoel van “ik”zorgt ervoor dat je mensen als verschillend ervaart en zo schept de denkgeest ver-deeldheid. In die verdeeldheid ontstaan alle problemen. Het zelf wordt door deze verdeeldheid geboren. Omdat jij een zelf hebt, wordt jij je bewust van jezelf en hunker je naar eigenwaarde, zelf respect. Als het zelf er niet is, wat is dan het probleem en waar is het lijden? Dus een niet ontwaakte ziet mensen als individuen die verschillen van andere individuen. Eenheid ontbreekt omdat de zintuiglijke coördinatie tot een gevoel van afgescheiden bestaan heeft geleid. Het gevoel van een afgescheiden bestaan is in de mens geschapen.

Voor een ontwaakte is het zelf verdwenen, de me, mij, mijn, ik en al het hunkeren is verdwenen. Voor praktische doelen echter herinnert de ontwaakte zich wel dingen. Hij herinnert zich zijn naam, zijn familie, zijn kinderen. Hij is veel meer op z’n gemak, zelfs als er grote problemen komen. Dit is de staat van veel mensen die ontwaakt zijn. We zien hoe de ontwaakte de wereld ziet als een familie omdat de “ik”er niet is, het zelf er niet is. Als er geen zelf is, is er geen egocentrisme.
Als de “ik”er niet is, is de hele wereld automatisch van hem. Hij ervaart die staat volledig. Als het zelf er niet is, wordt de persoon niet “wezenloos.” Het is niet zo dat hij niets begrijpt en helemaal op-nieuw moet beginnen. Zo is het niet.

Het zelf is de hinderpaal voor de niet ontwaakte. Omdat het zelf er niet is, wordt alles natuurlijk wat de ontwaakte doet. Het komt van het Goddelijke en is spontaan. Er is geen vaste manier voor een ontwaakte om zich te gedragen. Hij gedraagt zich anders op verschillende tijden. Omdat er geen zelf is, is er alleen maar vreugde bij iedere poging. Er is onvoorwaardelijke liefde die ons vult en onze relaties heelt. Wat er over blijft als er geen zelf meer is, is liefde. Je groeit door die liefde en je relaties worden recht gezet. Wat voor hindernissen je stoorden, zijn er niet meer. Dat is wat er gebeurt als je ontwaakt. De ontwaakte ervaart altijd onvoorwaardelijke liefde en is niet beperkt tot een kleine familie. Zijn liefde is er altijd voor allemaal en iedereen. Het is onvoorwaardelijk. Het is er niet alleen als de ander de moeder, vader, broer of zus is.

Onvoorwaardelijke liefde is er gewoon, naar iedereen gelijk stromend. Soms stroomt er meer of minder, maar dat valt niet onder de controle van de ontwaakte.

Men ervaart die liefde. Laten we zeggen dat een ontwaakte met iemand praat. Die persoon voelt de liefde. Als iedereen is ontwaakt, zal de wereld een heel gelukkige plaats zijn om in te leven. Er zou zoveel vreugde zijn. Daarom zegt Bhagavan: “In het Gouden Tijdperk zal er geen werk zijn noch verdeeldheid.” De mensheid heeft al zo lang door deze verdeeldheid geleden. Bid om te ontwaken. Denk erover na. Je kunt naar de les luisteren in Bhagavan’s eigen stem. Het heeft de kracht je hogere staten te geven, je relaties en de pijn die je hebt geleden te helen. Denk na over de les. Als je niet ontwaakt bent, zie dan dat jij de wereld ziet als afzonderlijke individuen. Als je ontwaakt bent, zie dan hoe de les waar is in je leven.

_______________________________________________________________________________

Uitleg les vorige week;

“De Ontwaakte heeft geen standpunten, De niet ontwaakte is vol standpunten.”

Laten we deze les eerst begrijpen vanuit de niet ontwaakte.
Stel je bent niet ontwaakt en je vormt bepaalde standpunten. Als jij je vader ziet heb je een standpunt ten opzichte van hem of een beeld van hem. Bijvoorbeeld: “Hij is lang. Hij is klein. Hij is donker. Hij is eerlijk. Hij is dun. Hij is gezet. Hij is mager.”
Je vormt verschillende standpunten door wat je ziet. Je vormt ook standpunten over zijn aard: “Hij is dominant. Hij heeft een gestoorde ziel. Hij is een heel gelukkige persoon. Hij is erg dankbaar. Hij heeft een goede aard.”

Je ziet een auto en je vormt een standpunt over de auto. Het is een goede auto, slechte auto, rode auto, uitstekende auto. De verschillende standpunten die je hebt gevormd zijn gevormd in je hersenen.
Je vormt standpunten ongeacht van wat de waarheid is. Bhagavan zegt: “Lijden zit nooit in het feit, maar in de waarneming van het feit.” De waarneming is het standpunt.
Wie vormt het standpunt? Natuurlijk zijn het jouw hersenen. De hersenen zijn een machinerie waar jij de wereld ervaart, wanneer er wat invoer komt door zicht, reuk, proeven, gevoel en horen of de vijf zintuigen.

Deze invoer komt in je hersenen, daar wordt het verwerkt, vormt een standpunt en dan wordt het opgeslagen in de denkgeest. Wat je ook gezien, gehoord, geproefd, geroken of gevoeld hebt, wordt opgeslagen in je denkgeest, in het bewuste, onderbewuste en onbewuste denkgeest, diep binnenin. Alles wat je hebt ervaren in je moeders buik, in je vroege kinderjaren en in je voorbije leven is opgeslagen. Je vormt bepaalde standpunten.

Als je morgen wat ziet, zal je dat relateren aan een standpunt dat je in het verleden hebt opgeslagen en je zult door dat standpunt “zien”. Bijvoorbeeld, je vader kwetste je toen je vier jaar oud was en je vormde een mening. Hij houdt van je, maar die bepaalde dag, vanwege zijn woede of frustratie of omdat jij hem aan het pesten was om iets te krijgen, sloeg je vader jou. Je standpunt was dat je vader een boel van je houdt, maar die dag toen je vier jaar was en hij je sloeg, heb je misschien je standpunt veranderd. Je kunt een beslissing genomen hebben, waar je zei, dat iedereen die van je houdt, je uiteindelijk haat.

Laten we zeggen dat je huilend naar je moeder ging en zij zei:”Stoor me niet, ga weg.” Je ging naar je kamer en huilde. Onder het huilen vormde je het standpunt dat iedereen die van je houdt, je eens zal haten, omdat je moeder van je hield, maar zij gaf je geen aandacht op dat ogenblik. Dus vormde je het standpunt dat iedereen die van je houdt, hoewel die je hele leven van je hield, je eens zal haten.
Je neemt de beslissing dat je niemand dichtbij laat.

Dit wordt een Fundamentele Kindertijd Beslissing genoemd. Net als in het gegeven voorbeeld, hebben we een heleboel standpunten over mensen en dingen. Deze standpunten en beslissingen ruineren ons leven en de niet ontwaakte heeft standpunten. Het is de aard van de niet ontwaakte mensen om standpunten te hebben. Bhagavan zegt dat je niet vrij bent van deze beslissingen en standpunten. Je moet bewust worden. Als je op kantoor werkt, kunnen je standpunten je leven ruineren, maar helaas ben jij je niet bewust van die standpunten. Het standpunt komt op het ogenblik dat je de beslissing neemt op kantoor of tijdens je werk.

Je bent niet getraind om deze standpunten te zien, je bent eerder alleen getraind om te zien wat er in de uiterlijke wereld is. Je hebt een zakelijke ontmoeting en je hebt een beslissing genomen. Stil en innerlijk is er een dialoog aan de gang in jouw denkgeest. Er komt een verhaal. Dat is jouw verhaal, het verhaal van al je standpunten. Bijvoorbeeld, als je een beslissing neemt, zou je kunnen denken: ´Hij gaat niet doen wat hij zegt, omdat mensen die heel aardig doen, zullen bedriegen.” 
Waarom zou je dit standpunt hebben? Omdat toen je heel jong was, op de leeftijd van vier of vijf, een vriend van je heel aardig en goed was, maar hij bedroog je. Dus omdat deze man zo aardig praatte tijdens je zakenontmoeting, geloof je dat hij je zal bedriegen. Door je standpunt zal je de overeenkomst niet tekenen. Dan gaat hij naar iemand anders die wel tekent en doet daar zaken mee.

Dus je standpunt heeft je zaak belemmerd. Jij bent niet vrij van het standpunt en voor deze speciale deal heeft het standpunt de beslissing genomen en niet jij. Bhagavan zegt: “De niet ontwaakte is vol standpunten.” Je standpunten houden een heleboel dingen tegen jouw kant uit te komen, zoals kansen die je misloopt. Op deze manier verlies je ook relaties. Deze standpunten staan je niet toe de andere persoon alleen maar te ervaren, omdat jij onbewust alleen luistert naar je eigen standpunt of alleen je eigen standpunt volgt. Bewust volg je ze niet, maar onbewust ruineren je standpunten je leven. Daarom is een niet ontwaakte niet vrij van deze standpunten, maar juist vol is van standpunten. Eigenlijk besturen de standpunten je leven.

Zoek naar meer voorbeelden in je eigen leven. Wat het ook is, je bent niet vrij van de standpunten. De standpunten besturen. Dit is voor een niet ontwaakte.

Nu, de ontwaakte heeft geen standpunten. Wat betekent dit? Het is er allemaal in de denkgeest, maar de standpunten hebben geen lading. De standpunten hebben geen kracht. Hij heeft z’n lessen geleerd, omdat er zekere dingen te leren zijn. Het leren zal op het juiste ogenblik gebeuren. Het standpunt gebruikt hem niet. Het is er en gaat dan net weg. De ontwaakte gaat gewoon met de stroom mee. Hij ervaart alleen maar wat er gebeurd en gaat door. Bhagavan zegt:”Zolang waarheid niet jouw waarheid is, blijft het onwaarheid.” Luister naar de les en zeg het gebed: “Laat deze les diep mijn hart ingaan en laat het in mijn hart gegraveerd worden. Maak deze waarheid alsjeblieft mijn waarheid.”

Sluit je ogen, ontspan en word je bewust van je ademhaling. Neem met je ogen dicht de tijd om over deze les na te denken en zie hoe waar het is in je leven. Als je niet ontwaakt bent, moet jij je richten op het tweede deel van de les en zien dat je vol standpunten bent. Als je ontwaakt bent, richt je dan op het eerste deel van de les. Kijk of er standpunten zijn. Als je ontwaakt bent, zou je kunnen zoeken en niets vinden. Verdere informatie van de Gids over standpunten naar aanleiding van een opmerking door een ontwaakte deelnemer, die zei dat hij nog steeds een standpunt had, wat lijden veroorzaakte: Wat voor standpunt of Fundamentele Kindertijd beslissing je ook zou hebben, ga alleen maar terug en je zult zien dat het slechts een standpunt is. Het komt door een ervaring. Maar is er ook maar enige waarheid in? Het probleem komt als je gelooft dat er enige waarheid in zit.

Er was een hele, hele rijke man die samen met zijn vriend, een gewone werkman, kwam om Bhagavan te ontmoeten. Bhagavan was verbaasd deze twee mannen samen te zien. Hoe konden zij vrienden zijn? Dus dat vroeg Bhagavan aan hen. Zij antwoorden dat toen ze heel klein waren, ze in hetzelfde dorp woonden. Er kwam toen een heel rijke man naar het dorp in een luxe wagen. Hij stapte uit de auto om een sigaret te roken en de twee jongens renden naar de auto om er naar te kijken en begonnen er omheen te spelen. De man werd heel boos en gooide een steen naar hun. De jongens renden weg.

De ene jongen dacht dat iedereen die rijk is, is slecht want die gooien met stenen. Hij dacht: “Ik wil nooit rijk worden,”terwijl de andere jongen dacht: “Als je rijk bent, kan je macht hebben en dominant zijn. Ik wil een rijk man worden.”
Zij waren hele goede vrienden in hun jeugd. De een werd rijk en de ander niet. Het is oorzaak en gevolg. Is er iets dat juist en niet juist wordt genoemd? Het is alleen maar een standpunt. Er zit geen waarheid in. Als je een standpunt hebt en je ziet het, zul je er vrij van zijn

Login

Nieuwsbrief

Wie is Online

We hebben 104 gasten en geen leden online

Ga naar boven